Thời gian gia công tranh ghép hình Thời gian gia công tranh là 3 ngày : áp dụng cho tất cả các kích thước lớn nhỏ. (không tính Chủ Nhật v...

Thời gian gia công tranh ghép hình

Thời gian gia công tranh ghép hình

Thời gian gia công tranh ghép hình

8 10 99
Thời gian gia công tranh ghép hình
Thời gian gia công tranh là 3 ngày : áp dụng cho tất cả các kích thước lớn nhỏ. (không tính Chủ Nhật và ngày lễ)

Ví dụ : Đặt hàng vào thứ 2, 19h thứ  5 nhận hình ; Đặt hàng vào thứ 6, 19h thứ 3 nhận hình…
Nhận trước 14h mỗi ngày, đặt hàng sau 14h tính sang hôm sau
Ví dụ : Đặt sau 14h thứ 2 , tính sang thứ 3, tức 19h thứ 7 nhận hàng

Nếu bạn cần làm gấp, chọn giải pháp này:
Nhận gia công gấp 1 ngày : phụ thu 40.000đ/tấm không phân biệt kích thước lớn hay nhỏ.
Gia công gấp 2 ngày : phụ thu 20.000đ/tấm

2 nhận xét